דוח אימות

דוח אימות עבור הגרפיקה שהושלמה. זה צריך להיות מודפס ולשלוח אלינו כדי שנוכל לבצע את דוח האימות של הברקוד כפי שהוא יודפס לבסוף (או קרוב ככל האפשר)

מחיר: 250 ש"ח

דוח אימות

250

קטגוריה: